• KẾ TOÁN TỐNG HỢP

  KẾ TOÁN TỐNG HỢP

  Cập nhật: 20/2/2019 | 10:05:10 AM

  Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, HASKY GROUP trân trọng thông báo và chào đón các ứng viên có năng lực, kinh nghiệm đến với...

 • CÁN BỘ HỒ SƠ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (QA/QC/QS)

  CÁN BỘ HỒ SƠ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (QA/QC/QS)

  Cập nhật: 18/2/2019 | 10:02:32 AM

  Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, HASKY GROUP trân trọng thông báo và chào đón các ứng viên có năng lực, kinh nghiệm đến với...

 • KỸ SƯ GIÁM SÁT THI CÔNG NHÔM KÍNH

  KỸ SƯ GIÁM SÁT THI CÔNG NHÔM KÍNH

  Cập nhật: 18/2/2019 | 10:02:23 AM

  Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, HASKY GROUP trân trọng thông báo và chào đón các ứng viên có năng lực, kinh nghiệm đến với...

 • CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG THI CÔNG NHÔM KÍNH

  CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG THI CÔNG NHÔM KÍNH

  Cập nhật: 18/2/2019 | 10:02:11 AM

  Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, HASKY GROUP trân trọng thông báo và chào đón các ứng viên có năng lực, kinh nghiệm đến với...

 • CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ

  CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ

  Cập nhật: 18/12/2018 | 2:41:27 PM

  Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Công ty Cổ phần HASKY trân trọng thông báo và chào đón các ứng viên có năng lực, kinh nghiệm...

 • KỸ SƯ THIẾT KẾ NHÔM KÍNH (SỐ LƯỢNG: 02)

  KỸ SƯ THIẾT KẾ NHÔM KÍNH (SỐ LƯỢNG: 02)

  Cập nhật: 13/11/2018 | 10:29:13 AM

  Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Công ty Cổ phần HASKY trân trọng thông báo và chào đón các ứng viên có năng lực, kinh nghiệm...

 • CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG

  CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG

  Cập nhật: 6/7/2018 | 2:04:03 PM

  Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Công ty Cổ phần HASKY trân trọng thông báo và chào đón các ứng viên có năng lực, kinh nghiệm...

 • NHÂN VIÊN LỄ TÂN

  NHÂN VIÊN LỄ TÂN

  Cập nhật: 24/5/2018 | 9:43:13 AM

  Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Công ty Cổ phần HASKY trân trọng thông báo và chào đón các ứng viên có năng lực, kinh nghiệm...

 • CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

  CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

  Cập nhật: 23/5/2018 | 5:08:54 PM

  Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Công ty Cổ phần HASKY trân trọng thông báo và chào đón các ứng viên có năng lực, kinh nghiệm...

 • KỸ SƯ THIẾT KẾ NHÔM KÍNH

  KỸ SƯ THIẾT KẾ NHÔM KÍNH

  Cập nhật: 22/5/2018 | 8:14:00 AM

  Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Công ty Cổ phần HASKY trân trọng thông báo và chào đón các ứng viên có năng lực, kinh nghiệm...

 • KỸ SƯ GIÁM SÁT THI CÔNG NHÔM KÍNH

  KỸ SƯ GIÁM SÁT THI CÔNG NHÔM KÍNH

  Cập nhật: 19/4/2018 | 4:00:18 PM

  Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Công ty Cổ phần HASKY trân trọng thông báo và chào đón các ứng viên có năng lực, kinh nghiệm...

 • Thông tin tuyển dụng

  Thông tin tuyển dụng

  Cập nhật: 8/11/2017 | 1:58:11 PM

  Thông tin và yêu cầu cụ thể đối với từng vị trí tuyển dụng qua Websites của Công ty